Integritetspolicy

Hanterar och skyddar din information samt anger vilka rättigheter du som uppgiftslämnare har.

I denna policy vill vi informera om dig om vilken typ, vilken omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter när du använder webbplatsen www.inspirationsforum.se eller har kontakt med oss på telefon via 0771-35 00 00. Vi berättar också hur vi hanterar och skyddar informationen samt vilka rättigheter du som uppgiftslämnare har.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar bara in de uppgifter som behövs för att vi ska kunna uppfylla en uttrycklig begäran från dig. Det kan handla om att du vill ha svar på någon fråga, vill anmäla dig till någon specifik aktivitet eller vill ha information löpande eller händelsestyrt. Vanligtvis handlar det bara om namn och kontaktuppgifter (e-postadress och/eller telefonnummer).
Dessa uppgifter används endast, för du ska kunna få den information som du vill ha, och inte för något annat ändamål. Vi sparar dina personuppgifter bara så länge det behövs med avseende på vad som är relevant i sammanhanget.


Skyddande av uppgifter

Vi ansvarar också för att uppgifterna inte används på något otillbörligt sätt och inte är tillgängliga för obehöriga. Vi ansvarar även för att dina personuppgifter inte överförs till någon utomstående part, vare sig juridisk eller fysisk person, om annat inte uttryckligen överenskommits.


Dina rättigheter då du lämnar personuppgifter

Som uppgiftslämnare har du alltid rätt:
- att ta del av information vi lagrar om dig,
- att ändra, uppdatera eller radera informationen, samt
- att bli informerad vid obehörigt intrång i vårt dataregister.


Om du vill kontakta oss

Har du frågor om denna integritetspolicy eller vill hävda dina rättigheter som
uppgiftslämnare i enligt med föregående stycke så du kontakta oss via e-post på
info@inspirationsforum.se alternativt via telefon på 0771-35 00 00.