Om

Words of Peace Global

Words of Peace Global

Words of Peace Global (WOPG) är en internationell stiftelse som registrerades 2008 i Nederländerna. WOPG anordnar evenemang, där Prem Rawat talar, alltifrån små intima sammankomster till internationella turnéer. Dessutom sänder WOPG TV-program via en mängd kanaler över hela världen och publicerar regelbundet Prem Rawats tal via TV-sändningar och internet. Stiftelsen består av en liten grupp anställda och stöds av ett växande nätverk av volontärer, från många länder över hela världen, som är inspirerade av Prem Rawats arbete. Verksamheten finansieras av donationer från sponsorer samt försäljning av material.

Efter 10 års sändningar av Words of Peace i Brasilien blev Prem Rawat inbjuden av Mauro Trezza, chefen för Community Channel Association i Brasilien, för en intervju på den lokala TV-kanalen i Sao Paulo. Temat var inre tillfredsställelse och fred - dess betydelse idag för både individer och samhälle. Trezza är en ivrig förespråkare för TV-program som förmedlar positiva budskap och fyller betraktaren med optimism och även uppmuntrar till djupare eftertanke och känsla. Han menar att Words of Peace, som nu når över 10 miljoner hushåll i Brasilien, helt passar in på dessa kriterier.

Staden São Paulo har haft en hög våldsstatistik under många år och försöker hitta en fredlig motvikt till de destruktiva krafterna. TPRF:s kurs, Peace Education Program, införs nu på många håll i staden som en hjälpåtgärd. Kombinerat med TV-serien Words of Peace bidrar dessa insatser till att utveckla en fredlig kultur i en stad där behovet är enormt.

Prem Rawat uttryckte under intervjun: “Det är mycket lätt att beröra en människas sinne. Det är mycket svårare att beröra en människas hjärta. Men när en människas hjärta blir berört, börjar en underbar verklighet utspela sig. När det inte har regnat på länge och det första regnet faller, uppstår en fantastisk doft, likt parfym. Det är doften av jorden som absorberar vattnet. Samma sak händer när hjärtat blir berört.”

För mer information hänvisas till: www.wopg.org