Om

The Prem Rawat Foundation

The Prem Rawat Foundation

TPRF - The Prem Rawat Foundation

Med insikt om att fredsfrågan är nära knuten till mänsklig värdighet bildade Prem Rawat, för mer än ett decennium sedan, The Prem Rawat Foundation (TPRF), en icke vinstdrivande stiftelse med säte i Los Angeles. Dess grundläggande principer är: Värdighet – Fred – Välstånd.

Stiftelsen bistår humanitärt i nödsituationer, där hjälpbehoven är som störst. TPRF sponsrar även långsiktiga initiativ, som det nyskapande programmet ”Food For People”, som erbjuder näringsrik mat, men också jordbruksutbildning och undervisning i hygien till människor i eftersatta landsortsområden. Under de senaste åren har TPRF öppnat tre sådana center, i Indien, Nepal och Ghana, som genom denna insats lyckats vända den negativa cykeln av fattigdom i byarna. ”Food For People” initiativet har bidragit till bättre hälsa, ökad närvaro och bättre resultat i skolan i de områden som fått tillgång till programmet. Kriminaliteten har minskat och människor har inspirerats och fått en växande känsla av hopp.

Målet är att ge människor en andra chans i livet, med respekt för deras värdighet och egna kultur. Prem Rawat beskriver det: ”Vårt mål är att hjälpa människor genom svåra tider utan att störa det värdefulla i deras egen kultur, religion eller tro. När vi erbjuder en hjälpande hand är det med respekt för varje människa.”

TPRF:s insatser finansieras tack vare generösa bidragsgivare från mer än 50 länder. De flesta av stiftelsens medhjälpare, inklusive styrelsemedlemmarna, är volontärer. För mer information: www.tprf.org och www.youtube.com/user/tprfyt