Om

Prem Rawat

Prem Rawat

Behovet av inre harmoni och tillfredsställelse blir ett allt tydligare faktum, då detta av många uppfattas som nyckeln till individuellt växande och därmed ett framgångsrikt samhälle. Att uppnå detta tycks vara en verklig utmaning och svårt att förverkliga. Erfarenheten säger att när regeringar och institutioner strävar efter fred och rättvisa, kan de aldrig nå fullständig framgång om inte människorna upplever frid i sitt sinne.

En person, som med stor auktoritet givit röst åt den insikten under senare år, är Prem Rawat, som blivit något av en världsmedborgare. Född i Indien i en aktad familj, lämnade Prem Rawat som tonåring sitt hemland för att resa till Europa och Amerika med en önskan om att förmedla en levande vision om inre harmoni och tillfredsställelse till varje enskild människa.

Fyra decennier senare är hans strävan lika stark som någonsin. Uppfylld av ett djupt engagemang arbetar han ständigt för att inspirera människor att reflektera över och ta till sig hans budskap om möjligheten till inre tillfredsställelse för var och en. Detta engagemang får honom att resa runt jorden större delen av året, som ett gensvar på det stora antalet inbjudningar han får. Vid sina framföranden presenterar Prem Rawat ett djupt insiktsfullt perspektiv på fred, där individen står i centrum. Detta har fångat intresset hos människor från helt skilda kulturer och bakgrunder.

Prem Rawat menar att upplevelsen av inre harmoni och tillfredsställelse är ett medfött behov hos var och en, lika grundläggande som övriga primära behov, mänskliga rättigheter och möjligheter att utvecklas. Hans budskap utgår från ett starkt behov av att finna frid inombords och att förstå att denna längtan är själva drivkraften bakom våra strävanden. Om varje människa ger näring till sin inre sinnesro kan detta bli grunden till utveckling både för den enskilda människan och för hela samhället.

I centrum för Prem Rawats vision står mänsklig värdighet och inre harmoni som en förutsättning för välstånd, samt ett konstant sökande efter det som förenar oss människor. Hans sätt att närma sig ämnet och presentera sitt budskap är helt oberoende av kulturell bakgrund, politiska åsikter eller religiös tro, vilket gör att hans budskap har ett sant universellt värde.
Vid sidan av sitt arbete som internationellt känd talare har Prem Rawat många andra intressen. Som modern människa värdesätter han kreativitet och senaste nytt inom teknologi. Han är uppfinnare och erfaren pilot. Prem Rawat är gift och har fyra vuxna barn.
För mer information: www.premrawat.com