Om

Inspirationsforum

Inspirationsforum

Inspirationsforum Sverige (orgnr 802420-9887) är en ideell, allmännyttig förening, som har sitt säte i Stockholm. Föreningen bedriver sin verksamhet i första hand i Sverige och dess syfte är att medverka till att individen ges möjlighet att öka sin livskvalitet genom självkännedom, samt att tillhandahålla information om detta. Härvid fästes inget avseende vid ras, kön, religion eller etniskt och nationellt ursprung.

Organisationen stödjer på grund av sitt syfte det arbete som bedrivs av Prem Rawat. Av den anledningen arrangeras olika former av informationsverksamhet i form av bl a denna webbplats, en talsvarstjänst, och i samarbete med andra lokala föreningar. Föreningen verkar inte för att utveckla medlemskap, utan riktar sig till alla intresserade personer. Inspirationsforum Sverige har inga anställda, utan dess verksamhet kan existera tack vare ideellt arbete, och finansieras huvudsakligen genom donationer från allmänheten.

Donationer

Donationer kan göras genom insättningar på föreningens:
- Plusgiro 156 38 70-3 eller
- Nordea 9960 2615638703 (även stående överföringar är möjliga till detta konto) eller
- Swish med nummer 1235884499 som betalningsmottagare.

Samarbetspartners

Föreningen samarbetar också med andra organisationer, som har ett likartat syfte, både i Sverige och utomlands.  I Sverige arbetar föreningen via lokala avdelningar i bl a Göteborg, Stockholm och Skåne, vilka arrangerar lokala evenemang. Internationellt samarbetar föreningen med bl a Words of Peace Global som tillhandahåller de TV-program som sänds på Inspirationsforums hemsida, liksom annat undervisningsmaterial som används i verksamheten.

Med en annan internationell samarbetspartner, The Prem Rawat Foundation (TPRF), så har föreningen på senare tid även startat upp en mediabaserad utbildning som kallas Peace Education Program (PEP).